Allah SWT

Allah SWTSahabat sekaian pada kesempatan kai ini Kata Ilmu akan publish artikel mengenai pembahasan mengenai Tuhan semesta alam, Dzat yang berkuasa atas langit dan bumi beserta seluruh isinya tanpa terkecuali. Dalam Pengertian menurut Wikipedia, Allah SWT sebagai berikut:  Allāh (Arab: الله, Allaah) adalah kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada nama Tuhan. Perkataan tuhan dalam bahasa Arab adalah Ilah sebagaiman dalam dua kalimah sahadah Islam. Kata Allah ini lebih banyak dikenal sebagai sebutan tuhan oleh penganut agama Islam. Kata ini sendiri di kalangan para penutur bahasa Arab, adalah kata yang umum untuk menyebut tuhan (terlepas dari agama mereka, termasuk penganut Yahudi dan Kristen Arab. Konsekuensinya, kata ini digunakan dalam terjemahan kitab suci agama Kristen dan Yahudi yang berbahasa Arab, sebagaimana pula terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia dan Turki.
Kata "Allah" disebutkan lebih dari 2679 kali dalam Al-Qur'an.[1] Sedangkan kata "Tuhan" dalam bahasa Arab adalah Ilah (إله) disebut ulang sebanyak 111 kali dalam bentuk mufrad, ilahaini dalam bentuk tatsniyah 2 kali dan aalihah dalam bentuk jama' disebut ulang sebanyak 34 kali.
Rahasia Allaw SWT
Sebagai pencifta langit dan bumi beserta isinya, Allah SWT mempunyai rahasia yang tidak layak diketahui oleh mahluknya, rahasia itu antara lain:
  • Allah SWT menyembunyikan keridhaan-Nya dalam ketaatan kepada-Nya.
  • Allah SWT menyembunyikan murka-Nya dalam kemaksiatan seorang hamba-Nya.
  • Allah SWT menyembunyikan kapan Malam Lailatul Qadar muncul di bulan Ramadhan.
  • Allah SWT menyembunyikan keberadaan para wali di antara manusia.
  • Allah SWT menyembunyikan kapan datangnya kematian kepada seseorang.
Akhirnya sebagai ummat Muslim, kita selayaknya selalu mengingat Allah, mengerjakan selalu perintah-perintahnya, serta menjauhi segala larangannya, Semoga kita termasuk mahluknya yang diridhoi oleh Allah SWT, Amien.[ki]