INILAH KRONOLOGI REVOLUSI MESIR DARI MASA KE MASA

Inilah Kronologi Revolusi Mesir Dari Masa Ke Masa – Jalan panjang revolusi Mesir dari masa ke masa penuh dengan liku-liku yang haus kekuasaan, mulai dari tahun 639 yang dilakukan oleh Pemerintahan islam Amru Bin Ash sampai saat ini tentang upaya penggulingan Hosni Mubarak yang bermula dari gerakan di Facebook. Berikut kronologi revolusi Mesir dari masa ke Masa:

639-641 : Penaklukan Mesir oleh Amru bin Ash

641-661 : Khalifah Rasyidah, ibukota Madinah
661-750 : Dinasti Umayyah, ibukota Damaskus
750-868 : Dinasti Abbasiyah, ibukota Baghdad
868-905 : Dinasti Thuluniyah

Nama-nama Sultan Dinasti Thuluniyah
868-883 : Ahmad bin Thulun

883-895 : Khumarawiyah bin Ahmad bin Thulun
895-896 : Abu Al-Asakir Gaish bin Khumarawiyah
896-905 : Abu Musa harun bin Khumarawiyah
905 : Syaiban bin Ahmad bin Thulun

905-934 : Dinasti Abbasiayh, ibukota Baghdad

934-969 : Dinasti Ikhsyidiyah

Nama-nama Sultan Dinasti Ikhsyidiyah
934-946 : Muhammad bin Tagaj Al-Ikhsyid

946-960 : Abu Al-Qasim Anwajur
960-966 : Abu Al-Misk Kafur
966-969 : abu Al-Fawaris Ahmad bin Ali

969-1171 : Dinasty Fathimiyah
Nama-nama Khalifah Dinasti Fatahimiyah di Mesir
969-975 : Al-Muizz li Dinillah

975-996 : Al Aziz Billah
996-1021 : Al-Hakim bi Amrillah
1021-1036 : Az-Zhahir li I’zaz Dinillah
1036-1094 : Al-Mustansir Billah
1094-1101 : Al-Musta’li Billah
1101-1130 : Al-Amir bi Ahkamillah
1130-1149 : Al-Hafiz
1149-1154 : Az-Zhafir
1154-1160 : Al-Faiz
1160-1171 : Al-Adhid

1171-1250 : Dinasti Ayyubiyah
Nama-nama Sultan Dinasti Ayyubiayh di Mesir
1171-1193 : Shalahuddin Al-Ayyubi

1193-1198 : Al-Aziz Utsman Imad Ad-Din
1198-1200 : Al-Mansur Muhammad Nasir Ad-Din
1200-1218 : Al-Adil Abu Bakr Saif Ad-Din
1218-1238 : Al-Kamil Muhammad Nasir Ad-Din
1238-1240 : Al-Adil Ats-Tsani Saif Ad-Din
1240-1249 : As-Shaleh Najm Ad-Din
1249-1250 : Al-Mu’zham Tauran Syah

1250-1517 : Dinasti Mamalik
Nama-nama Sultan Dinasti Mamalik di Mesir (1250-1517 M)
Mamalik Bahriyah
1250-1257 : Al-Muiz Aybak

1257-1259 : Al-Mansur Ali
1259-1260 : Al-Muzaffar Qutuz
1260-1277 : Az-Zahir Baybars Al-Bunduqdari
1277-1279 : As-Said Baraka Khan
1279 : Al-Adil Salamish
1279-1290 : Al-Mansur Qalawun
1290-1293 : Al-Asyraf Khalil
1293-1294 : An-Nasir Muhammad
1294-1296 : Al-Adil Kitbugha
1296-1299 : Al-Mansur Lagin
1299-1309 : An-Nasir Muhammad (ke 2)
1309-1310 : Al-Muzaffar Baybars Al-Gashankir
1310-1341 : An-Nasir Muhammad (ke 3)
1341 : Al-Mansur Abu Bakar
1341-1342 : Al-Asyraf Kuchuk
1342 : An-Nasir Ahmad
1342-1345 : As-Shalih Ismail
1345-1346 : Al-Kamil Sya’ban
1346-1347 : Al-Muzaffar Hajji
1347-1351 : An-Nasir Hasan
1351-1354` : As-Shalih Shalih
1354-1361 : An-Nasir Hasan (ke 2)
1361-1363“ : Al-Mansur Muhammad
1363-1377 : Al-Asyraf Sya’ban
1381-1382 : As-Shalih Hajji
1382-1389 : Az-Zahir Barquq
1389-1390 : As-Shalih Hajji (ke 2)

Mamalik Burjiyah
1390-1399 : Az-Zahir Barquq

1399-1405 : An-Nasir Farag
1405 : Al-Mansur Abd Al-Aziz
1405-1412 : An-Nasir Farag (ke 2)
1412 : Al-Mustain Abbas
1412-1421 : Al-Muayad Syaikh
1421 : Al-Muzaffar Ahmad
1421 : Az-Zahir Tatar
1421-1422 : As-Shaleh Muhammad
1422-1438 : Al-Asyraf Barsbay
1438 : Al-Aziz Yusuf
1438-1453 : Az-Zahir Gaqmaq
1453 : Al-Mansur Utsman
1453-1461 : Al-Asyraf Inal
1461 : Az-Zahir Khusqadam
1461 : Az-Zahir Yalbay
1467-1468 : Az-Zahir Timurbugha
1468-1496 : Al-Asyraf Qaitbay
1496-1498 : An-Nasir Muhammad
1498-1500 : Az-Zahir Qansuh
1500-1501 : Al-Asyraf Ganbalat
1501 : Al-Asyraf Tumanbay
1501-1516 : Al-Asyraf Qansuh Al-Ghuri
1516-1517 : Al-Asyraf Tumanbay

1517-1798 : Dinasti Turki Utsmani

1798-1801 : Invasi Napoelon Bonaparte
1805-1848 : Muhammad Ali Pasha
1848-1854 : Abbas Hilmi Pasha I
1854-1863 : Muhammad Said Pasha
1863-1879 : Khedive Ismail
1879-1892 : Khedive Muhammad Taufik
1892-1912 : Abbas Hilmi Pasha II
1914-1917 : Sultan Husain Kamil
1917-1936 : Raja Fuad
1936-1952 : Raja Farouk
1952 : Revolusi Mesir
1953 : Mesir dideklarasikan sebagai Negara Republik
1953-1954 : Presiden Muhammad Naguib
1954-1970 : Gamal Abdel Nasser
1970-1981 : Anwar Sadat
1981-2011 : Muhammad Hosni Mubarak

2011: Revolusi penggulingan Hosni Mubarak yang bermula dari gerakan Facebook