Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 Inilah profil 24 partai politik peserta Pemilu 2004 yang dihasilkan dari proses seleksi yang cukup panjang. Ke-24 partai ini ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2004 setelah berhasil melalui 3 tahap penyaringan. Penyaringan tahap pertama dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Di sini tujuan penyaringan adalah memberikan status atau pengesahan partai politik sebagai sebuah badan hukum sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Pada tahap ini ada 50 partai politik yang dinyatakan lulus penyaringan. Penyaringan tahap kedua adalah verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk diketahui, UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa partai politik yang dibenarkan mengikuti Pemilu adalah partai yang sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Depkeh dan HAM. Ke-50 partai yang lulus penyaringan tersebut kemudian mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu.
Sesuai dengan amanat UU No. 12/2003, khususnya Pasal 7 – 10, yang kemudian dijabarkan di dalam Keputusan KPU No. 105 Tahun 2003 sebagaimana diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615 Tahun 2003, sebuah partai politik berhak mengikuti Pemilu apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, mempunyai kepengurusan lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi di Indonesia. Kedua, mempunyai pengurus lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 kabupaten/kota di setiap provinsi di mana ia mempunyai kepengurusan. Ketiga, semua kepengurusan tersebut harus mempunyai kantor. Keempat, mempunyai anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap daerah di mana ia mempunyai pengurus. Pembuktian setiap partai yang mendaftarkan diri tersebut dilakukan melalui proses verifikasi. Ada dua tahap verifikasi di sini, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Hanya partai yang lulus verifikasi administratif yang bisa mengikuti penyaringan tahap selanjutnya (verifikasi faktual). Penyaringan tahap ketiga adalah verifikasi faktual. Pada tahap ini yang diteliti adalah memastikan apakah benar dokumen-dokumen mengenai kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana di dalam verifikasi administratif tersebut mewujud di lapangan. KPU menyusun ketentuan mengenai tata cara dan prosedur verifikasi tersebut di dalam Keputusan KPU No. 105/2003 dan yang diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615/2003.
Parpol peserta Pemilu 2004
Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik, yaitu:
 1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
 2. Partai Buruh Sosial Demokrat
 3. Partai Bulan Bintang
 4. Partai Merdeka
 5. Partai Persatuan Pembangunan
 6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
 7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
 9. Partai Demokrat
 10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
 12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
 13. Partai Amanat Nasional
 14. Partai Karya Peduli Bangsa
 15. Partai Kebangkitan Bangsa
 16. Partai Keadilan Sejahtera
 17. Partai Bintang Reformasi
 18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 19. Partai Damai Sejahtera
 20. Partai Golongan Karya
 21. Partai Patriot Pancasila
 22. Partai Sarikat Indonesia
 23. Partai Persatuan Daerah
 24. Partai Pelopor