SYARAT RUKUN DAN WAJIB HAJI

Syarat Haji

Islam
Baligh (dewasa)
Aqil ( berakal )
Merdeka (bukan budak)
Istitha’ah (mampu)

Rukun Haji

Ihram (niat)
Wukuf di Arafah
Thawaf Ifadhah
Sa’i
Cukur
Tertib

Wajib Haji

Ihram yakni niat berhaji dari Miqot
Mabit di Muzdalifah
Mabit di Mina
Melontar Jumroh Ula, Wustho dan Aqobah
Thawaf Wada’